News

2020-01-11嗇色園一百周年紀慶標誌設計及標語創作比賽
嗇色園將在2021年邁向一百周年的光輝里程碑。
100周年紀慶活動籌備委員會率先舉辦「嗇色園一百周年紀慶標誌設計及標語創作比賽」打響頭炮,
頒獎禮於 2020年1月11日 假嗇色園鳳鳴樓禮堂舉行。
 
本校同學參加標語創作比賽 (學生組) 成績斐然。
6E 鄧蔚淇勇奪學生組季軍,獲頒發獎狀及現金2,000元,以茲鼓勵。
另外,6D 何卓霖和 4B 陳嘉恩奪得優異獎,獲頒發獎狀及現金500元。
 
Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen)Tel : (852) 2425 3563 | Fax : (852) 2425 9165
Address : 448 Wo Yi Hop Road, Sheung Kwai Chung, NT
© 2020 All Rights Reserved
Powered By Friendly Portal System 9.64